ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Είμαστε εκπαιδευμένοι να δουλεύουμε σε μεγάλη κλίμακα.

Τόσο οι μελέτες αστικού σχεδιασμού όσο και τα masterplan είναι εξαιρετικής σημασίας. Επεμβάσεις και αναλύσεις τέτοιας κλίμακας μπορούν να αναβαθμίσουν και να προάγουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα ενός project. Στον αστικό σχεδιασμό διαμορφώνουμε ανοικτούς χώρους και σχεδιάζουμε σε μια ευρεία κλίμακα χώρων, από τον αστικό εξοπλισμό μέχρι τις μεγάλες χαράξεις και τους χρηστικούς διαχωρισμούς της περιοχής. Στα master-plan πραγματοποιείται ανάλυση των χρηστικών αναγκών και διευθετήσεων και αυτά προσδιορίζονται και παίρνουν τη θέση και την έκταση στον προς ανάλυση χώρο. Δημιουργείται έτσι μια συνεκτική ιδέα ως εργαλείο για την σχεδίαση των επιμέρους χρήσεων ως αρχιτεκτονικά αντικείμενα.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline